Contact Us

Kunming Yi Tong-loan companies

contact: Manager Liu

Tel: 0871-8672252

email: service@lbbanjia.net

address: Tin Shing Road, Kunming city, Yunnan province

website: http://www.lbbanjia.net/

map
CONTACT:
Kunming Yitong Loan Company
TEL:
0871-8672252
FAX:
0871-8672252
E-mail:
service@lbbanjia.net

© lbbanjia.net All Rights Reserved. E-mail: service@lbbanjia.net